HCCP

TRITEX Sp. z o.o. aby zapewnić najwyższe standardy przewozu artykułów spożywczych wdraża system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP. System ten jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie, będące gwarantem, że magazynowane i transportowane artykuły spożywcze nie ulegną skażeniu bądź zanieczyszczeniu i będą bezpieczne dla konsumenta. Wdrażanie tego systemu nasza firma rozpoczęła w czerwcu 2004 roku. Główne cele wdrożenia to:

  • zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności w magazynowaniu, transporcie i usługach logistycznych firmy TRITEX Sp. z o.o., zgodnie z międzynarodowymi standardami HACCP,
  • spełnienie wymogów i oczekiwań klientów z branży spożywczej i finalnych klientów.
Pierwszy etap prac dotyczył opracowania i wdrożenia warunków standardowej, warantowanej obsługi towarów zawierających artykuły spożywcze oraz wymogów wynikających z zasad GHP/GMP.

Powołaliśmy zespół specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad zasadami GHP/GMPstandardami HACCP. Zespół ten dokonał analizy zagrożeń i oceny ryzyka jakie mogą wystąpić w procesie magazynowania i transportu.

Rozpoczął się też cykl systematycznych szkoleń obejmujący pracowników pionu handlowego, magazynowego oraz kierowców.

Transport artykułów spożywczych wymaga szczególnych warunków. Wdrażanie systemu HACCP zagwarantuje naszym klientom najwyższe standardy przy przewożeniu artykułów spożywczych, a tym samym zachowanie ich w niezmienionej jakości. Chcemy mieć pewność, iż powierzony nam towar w idealnym stanie dotrze do odbiorcy.

Jesteśmy przekonani, że wdrażany system HACCP pomoże nam w rzetelnym spełnianiu wymogów i realizowaniu oczekiwań naszych klientów.