Administracja

…
TRITEX Sp. z o.o.
ul. Bytomska 64
41-940 Piekary Śląskie

Sekretariat

Czynny od 8:00 – 16: 00
 tel. 32 767-55-37
sekretariat@tritex.eu

Zarząd TRITEX Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Jerzy Ślęzak
Prokurent,Główny Księgowy Janina Lipa
Dyrektor Finansowy Mariola Szastok
                                           

NIP 645-10-34-671
REGON 272892660
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS
0000121336
Kapitał zakładowy
5.350.000,00 zł.
Konto bankowe
ING Bank Śląski o/Bytom 15 1050 1230 1000 0022 8010 6648